Dla naukowców

dn ico1 Nauka Polska

Można tu znaleźć podstawowe informacje o instytucjach naukowych, badawczo-rozwojowych, ludziach nauki, pracach naukowych, konferencjach, targach, wystawach oraz projektach badawczych MNiSW.

dn ico1 Lista filadelfijska

Lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Instytut for Scientific Information. Zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI.

dn ico1 Lista czasopism punktowanych MNiSW

Lista czasopism, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dn ico1 Wyszukiwarka czasopism punktowanych Index Copernicus

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

  1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach nie posiadających współczynnika wływu Impact Factor (IF);
  3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

dn ico1 Warsztat badacza Emanuel Kulczycki

dn ico1 Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON

ceon logo

dn ico1 Biblioteka Nauki CEON

ceon logo

dn ico1 Otwórz książkę

ok logo

Serwis gromadzi i udostępnia cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych udostępnionych przez ich autorów i/lub wydawców.