Prenumerata biblioteczna

WYKAZ CZASOPISM W BIBLIOTECE WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW. W 2019 R.

 1. Administracja Publiczna (WSAP)
 2. Alkoholizm i Narkomania
 3. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 4. Bank i Kredyt
 5. Bezpieczeństwo: Teoria i praktyka 
 6. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 7. Bezpieczeństwo Narodowe
 8. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i praktyka 
 9. Biuletyn Migracyjny 
 10. Biuletyn Prawny KGP 
 11. Biuletyn Sądu Najwyższego 
 12. Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarki i Położnej
 13. Broń i Amunicja. Komandosi 
 14. Cenne, Bezcenne, Utracone 
 15. Charaktery 
 16. Czasopismo Prawa  Karnego i Nauk Penalnych 
 17. Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka 
 18. e-terroryzm. Czasopismo o bezpieczeństwie i terroryzmie 
 19. Edukacja
 20. Ekonomista
 21. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 22. Finanse Publiczne 
 23. Forum Oświatowe
 24. Fundusze Europejskie 
 25. Gazeta Pielęgniarki i Położnej
 26. Geodeta
 27. Gospodarka Narodowa
 28. Journal of Criminalistics and Law 
 29. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka – Refleksje 
 30. Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT 
 31. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
 32. Niebieska Linia 
 33. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 
 34. Nowa Technika Wojskowa 
 35. Nursing Problems/Problemy Pielęgniarstwa
 36. Ochrona Mienia i Informacji 
 37. Pedagogika społeczna
 38. Pielęgniarka i Położna (archiwum)
 39. Pielęgniarstwo 2000 (archiwum)
 40. Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne
 41. Pielęgniarstwo XXI wieku 
 42. Pielęgniarstwo Polskie (wersja elektroniczna)
 43. Polityka Społeczna
 44. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 45. Praca Socjalna
 46. Probacja
 47. Problemy Higieny i Epidemiologii
 48. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
 49. Problemy Pielęgniarstwa (wersja elektroniczna)
 50. Problemy Wczesnej Edukacji 
 51. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 
 52. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 53. Przegląd Geodezyjny 
 54. Przegląd Historyczno-Wojskowy
 55. Przegląd Organizacji
 56. Przegląd Sejmowy 
 57. Przegląd Strategiczny 
 58. Rocznik Andragogiczny
 59. Securitologia
 60. Samorząd Terytorialny
 61. Sprawy Nauki 
 62. Studia Bezpieczeństwa Narodowego 
 63. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 
 64. Wychowanie w Przedszkolu
 65. Zabezpieczenia 
 66. Zdrowie Publiczne
 67. Życie Szkoły