IMG 8270

Biogram:

Paweł Gotowiecki, UR. 1983, dr, historyk, nauczyciel akademicki; od 2019 r. rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.; członek Światowej Rady Badań nad Polonią; zastępca red. naczelnego półrocznika „AntePortas – Security Studies”; członek kolegiów redakcyjnych: “Politologos” (Gruzja); “Modern Historical and Political Issues” (Ukraina), Covenant University Journal of Politics and International Affairs” (Nigeria), “Geopolitika” (Rumunia); w swych badaniach naukowych zajmuje się historią Polski i powszechną w XX w.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Gotowiecki P., O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich (1942-1955), (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012)

  • Gotowiecki P., The Polish Pro-Independence Diaspora in the West in the Face of the PoliticalBreakthrough of 1989, „Remembrance and SolidarityStudies in 20th Century EuropeanHistory, 3 (2014),

  • Gotowiecki P., Restitutio ad integrum – prawno-polityczna doktryna ośrodka legalistycznego polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie (1945-1990), „Miscellanea historico-iuridica”: 2016, Vol. XV, Nr 1

  • Gotowiecki P., Diaspora polska po II wojnie światowej [w:] Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie po II wojnie światowej. Klęska zwycięzców, (red.) J. Smoliński, (Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2016)

  • Gotowiecki P., Między realizmem a nostalgią. Myśl polityczna emigracyjnych środowisk kresowych (1939-1991), „Pamięć i Sprawiedliwość”: 2017, No 2(30)