Biogram:anatol

Anatol Jerzy Wojtan, ur. 1956, doktor nauk wojskowych, generał broni w stanie spoczynku,  nauczyciel akademicki, Profesor WSBiP. Teoretyk i praktyk w zakresie planowania strategicznego, planowania i programowania systemów obronnych. Pełniąc funkcję Narodowego Dyrektora ds. Transformacji reprezentował SZ RP w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji – ACT w analizach kryzysów polityczno – militarnych oraz rozwoju współpracy państw NATO w zakresie budowy zdolności operacyjnych. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Kwartalnika Bellona. Ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect2. Posiada znaczący dorobek publicystyczny.


Najważniejsze publikacje:

  • Wojtan A. Misje i zadania oraz właściwości użycia Sił Zbrojnych RP w przyszłych operacjach. AON, Zeszyty Naukowe 2009.

  • Wojtan A. Współczesne zagrożenia Bałtyku. MON. Warszawa 2010 r.

  • Wojtan A. Zastosowanie technik obserwacji Ziemi. Geosystems Polska, Warszawa2010.

  • Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe. MON. Warszawa 2012.

  • Wojtan A. Koncepcja rozwoju Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. MON. Warszawa 2013 r.

  • Wojtan A. Wojska Rakietowe w świetle modernizacji Sił Zbrojnych RP. Rocznik PLP 2016. Warszawa, 2016