logotypy

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty


Wyniki rozeznania rynku na usługi w zakresie pośrednictwa pracy

dokumenty do pobrania:
- wyniki rozeznania (PDF)ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu
nr 1/ZK/SNP/2018/WSBiP z dnia 22 maja 2018r na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA 70 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SZANSA NA PRACĘ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” na podstawie umowy nr: RPSW.09.01.00-26- 0021/17 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

dokumenty do pobrania:
- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7