Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

W dniu 22 czerwca odbył się ostatni wykład otwarty w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w...

Juwenalia 2019

Juwenalia 2019

1 czerwca studenci WSBiP bawili się podczas Juwenaliów- swojego akademickiego święta. Studentki...

wizyta dr Aleksandry Jacyk

wizyta dr Aleksandry Jacyk

W dniach 13-15 maja WSBiP miała zaszczyt gościć urodzoną w Rosji wykładowczynię obecnie pracującą...

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu...

 • Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  sobota, 22, czerwiec 2019 10:42
 • Juwenalia 2019

  Juwenalia 2019

  sobota, 01, czerwiec 2019 11:39
 • wizyta dr Aleksandry Jacyk

  wizyta dr Aleksandry Jacyk

  poniedziałek, 13, maj 2019 13:54
 • wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  sobota, 13, kwiecień 2019 11:28

O kierunku

Turystyka i rekreacja odgrywają coraz ważniejszą rolę w globalizującym się świecie. Możliwości techniczne sprzyjające przestrzennej ruchliwości ludzi oraz widoczna zwłaszcza z perspektywy kilku ostatnich dekad zmiana sposobu i rytmu życia współczesnych społeczeństw powodują globalny wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie znaczenia sektora turystyki i rekreacji. W obszarze tego sektora zachodzą istotne zmiany wynikające ze zmian technologicznych,. Przekształceń mentalnościowych, wzrostu zapotrzebowania na określone usługi oraz ewoluujących trendów. Zjawiska i procesy zachodzące w sektorze usług związanych z turystyką i rekreacją jest obecnie przedmiotem poważnych, wielopłaszczyznowych studiów i analiz

Celem studiów jest dostarczenie studentom  teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, prawnym itd., a także wielopłaszyznowych uwarunkowań kształtujących wzmiankowany sektor.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora turystyki i rekreacji, zarządzaniem tym sektorem oraz planowaniem działań w jego obrębie.  W ramach studiów omówione zostają ekonomiczne, organizacyjne, prawne, kulturowe, przestrzenne, psychologiczne, społeczne aspekty turystyki i rekreacji. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu historii, geografii, fizjologii, marketingu, pedagogiki, niezbędne do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych związanych z turystyką i rekreacją.

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja mają na celu dostarczać studentom nie tylko niezbędnej, opartej o najnowsze trendy wiedzy, ale także kreować u studentów umiejętności wypracowane w toku tzw. dobrych praktyk. W tym celu w najbliższym czasie WSBiP podpisze umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Delta, zarządzającym Bałtowskim Kompleksem Turystycznym, a studenci będą mogli odbywać praktyki oraz zdobywać wiedzę u umiejętności u lidera ruchu turystycznego w regionie.

Celem właściwej organizacji toku studiów przedmioty zostały podzielone na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz dwa moduły specjalnościowe (do wyboru). W ramach modułu kierunkowego studenci na III i IV semestrze studiów mogą dokonywać wyboru poszczególnych przedmiotów, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami.


Kadra

Na kierunku Turystyka i rekreacja kadrę wykładową stanowią profesjonaliści związani z ruchem turystycznym oraz sektorem usług rekreacyjnych.  Wśród wykładowców dominują osoby mające praktyczne doświadczenie z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji, marketingu w turystyce i rekreacji, zarządzania sektorem turystyki i rekreacji, implementacji najważniejszych rozwiązań prawno-organizacyjnych w tym sektorze, zarządzania jakością w turystyce itd.