Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

W dniu 22 czerwca odbył się ostatni wykład otwarty w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w...

Juwenalia 2019

Juwenalia 2019

1 czerwca studenci WSBiP bawili się podczas Juwenaliów- swojego akademickiego święta. Studentki...

wizyta dr Aleksandry Jacyk

wizyta dr Aleksandry Jacyk

W dniach 13-15 maja WSBiP miała zaszczyt gościć urodzoną w Rosji wykładowczynię obecnie pracującą...

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu...

 • Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  sobota, 22, czerwiec 2019 10:42
 • Juwenalia 2019

  Juwenalia 2019

  sobota, 01, czerwiec 2019 11:39
 • wizyta dr Aleksandry Jacyk

  wizyta dr Aleksandry Jacyk

  poniedziałek, 13, maj 2019 13:54
 • wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  sobota, 13, kwiecień 2019 11:28

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego
 • Technologie internetowe i bazy danych
 • Informatyka przemysłowa

O kierunku

Absolwent kierunku informatyka będzie posiadał wszechstronne przygotowanie informatyczne (systemy operacyjne, języki programowania, , bazy danych, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, technologie mobilne) i ogólne (matematyka, fizyka, podstwy prawa, ekonomiki, język obcy) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie informatyka.

Studenci w trakcie studiów realizują wiele przedmiotów o profilu praktycznym, co oznacza to, że główny nacisk kształcenia związany jest ze zdobywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu.

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał wszechstronne wykształcenie w dyscyplinie informatyka. To ogólne wykształcenie będzie odpowiednio uściślane i poszerzane w zależności od wyboru jednej z dwu specjalności: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego oraz Technologie internetowe i bazy danych.

Każda ze specjalności będzie charakteryzowała się odmiennym rozłożeniem akcentów, w zależności od założonego profilu. Dodatkowo absolwenci obu specjalności będą  ukierunkowani na znajomość strategii marketingowej w Internecie, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów on-line, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych.


Charakterystyka specjalności:

Wybierając specjalność: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego student zrealizuje przedmioty pozwalające wdrażać responsywne strony WWW, sklepy internetowe w oparciu  o systemy zarządzania treścią, administrować systemami zarządzania treścią, programować aplikacje internetowe w tym aplikacje mobilne, obsługiwać oraz wdrażać procesy biznesowe w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie SAP, wykorzystywać media społecznościowe w celach biznesowych, wspomagać prowadzenie biznesu za pomocą internetowych  systemów informatycznych i transakcji elektronicznych, kreowania wizerunku firmy w mediach społecznościowych, analizy zasięgu skuteczności oddziaływać reklamowych w mediach elektronicznych, e-marketing, bezpieczeństwa internetowych systemów informatycznych i transakcji elektronicznych.

Wybierając specjalność Technologie internetowe i bazy danych student zrealizuje przedmioty pozwalające mu nauczyć się projektowania i wdrażania aplikacji internetowych w szczególności stron internetowych, sklepów internetowych, forów dyskusyjnych, zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne, projektować i wrażać systemy zarządzania treścią jak witryny WWW, sklepy elektroniczne, fora dyskusyjne, projektowania, wdrażania, utrzymywania i zarządzania komputerowymi bazami danych, administrowania systemami komputerowych baz danych, uruchamianie i utrzymywanie i administrowania usługami serwerów internetowych ; zapewnienia bezpieczeństwa danych w internetowych systemach informatycznych, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, zapewnienia ochrony danych osobowych i informacji poufnych zawartych w systemach informatycznych.


Kadra

Na kierunku Informatyka wykładają specjaliści, łączący doświadczenie dydaktyczne, profesjonalizm oraz praktyczne doświadczenie nabyte podczas pracy w sektorze publicznym i prywatnym, w tym osoby pełniące kierownicze role w administracji państwowej (np. w zakresie cyberbezpieczeństwa). Wśród wykładowców znajdują się specjaliści z w zakresie najnowszych technologii informatycznych, mającą przekazać studentom nie tylko rzetelną wiedzę, ale i najbardziej aktualne osiągnięcia w zakresie informatyki.


Sem

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady (w tym e-learning(

Ćwiczenia, warsztaty, projekty (w tym e-learning)

Punkty ECTS

  I

Analiza matematyczna

30 E

15

15

5

Algebra liniowa z geometrią analityczną

30 ZO

15

15

4

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

30 ZO

15(10)

15

3

Podstawy fizyki

25 ZO

15

10

5

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

45 E

25(10)

20

6

Algorytmy, struktury danych i metody numeryczne.

30 ZO

15

15

4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

10 ZO

5

5

1

Język obcy

30 ZO

-

30

2

RAZEM

230

105(25)

125

30

II

Matematyka dyskretna

30 E

15

15

4

Technika cyfrowa

30 E

10

20

4

Przetwarzanie i transmisja danych

30 ZO

10(5)

10

3

Architektura systemów komputerowych

30 ZO

15

10

4

Systemy operacyjne

30 ZO

15

20

5

Grafika komputerowa

30 E

10

15

4

Wychowanie fizyczne

25 Zal

-

25

1

Aspekty prawne informatyki

30 ZO

15

5

2

Język obcy

30 ZO

-

30

2

Praktyka zawodowa 6 tygodni

Zal.

-

0

1

RAZEM

265

90(20)

150

30

III

Języki i paradygmaty programowania

30 ZO

15

15

4

Wstęp do programowania strukturalnego i obiektowego

30 E

20

30

6

Programowanie w nowoczesnych językach programowania

45 ZO

15

20

5

Sieci komputerowe

35 E

20(10)

15

4

Bazy danych i systemy baz danych

45 ZO

20(10)

25

5

Podstawy ekonomii

30 E

15(10)

15

4

Język obcy

30 ZO

0

30

2

245

100(30)

145

30

IV

Inżynieria oprogramowania

30 ZO

15(10)

15

4

Cyberbezpieczeństwo lub Audyt systemów informatycznych

20 ZO

10(5)

10

2

Projektowanie stron internetowych i aplikacji internetowych

40 E

15

25

5

Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe

20 ZO

10

10

4

Elementy kryptografii lub Pozyskanie i analiza danych internetowych

15 ZO

5

10

2

Tworzenie i administracja serwisów internetowych

30 ZO

15(10)

15

4

Rozwiązania chmurowe lub Hosting internetowy

20 ZO

10(5)

10

3

Programowanie aplikacji mobilnych lub Programowanie w środowisku sieciowym

20 ZO

10(5)

10

3

Praktyka zawodowa 6 tygodni

Zal

-

0

1

Język obcy

30 ZO

-

30

2

225

90(30)

135

30

 

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI I SYSTEMAMI BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

 

V

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady (w tym e-learning(

Ćwiczenia, warsztaty, projekty (w tym e-learning)

Punkty ECTS

Programowanie w frameworkach internetowych

25 ZO

15

10

4

Podstawy marketingu

30 E

20
(10)

10

5

Media społecznościowe

40 ZO

10(10)

30

7

Marketing cyfrowy

45 E

20

25

7

Gospodarka wirtualna i handel elektroniczny

30 ZO

15(10)

15

5

Język obcy

30

-

30

2

RAZEM V semestr

200

80(30)

120

30

VI

Grafika i multimedia w e-biznesie

30 E

10

20

5

Systemy rozproszone w e-biznesie

30 ZO

15

15

4

Technologie i narzędzia biznesu elektronicznego

30 ZO

10

20

3

Technologie mobilne w biznesie

30 ZO

15(10)

15

4

Analityka internetowa

30 E

20(10)

10

4

Bazy i hurtownie danych w e-biznesie

20 ZO

10

10

3

Projekt studencki 1

25 Zal

-

25

2

Seminarium

15 Zal

-

15(10)

5

RAZEM VI semestr

210

80(20)

130(10)

30

VII

Narzędzia pozycjonowania witryn biznesowych

20 ZO

10

10

3

Systemy ekspertowe

20 ZO

10

10

3

Marketing w mediach społecznościowych

30 E

20(5)

10

3

E-mail marketing

15 ZO

5

10

2

Video marketing

15 ZO

5

10

2

Socjologia Internetu

20 E

10(10)

10

3

Etyka w biznesie

20 ZO

10(5)

10

2

Współczesny rynek kryptowalut

20 ZO

10

10

2

Projekt studencki 2

25 ZO

-

25

3

Seminarium

15 ZO

-

15(5)

7

RAZEM VII semestr

200

105(20)

95(5)

30

 

 SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

 

Przedmiot

Liczba godzin

w sem.

Wykłady (w tym e-learning(

Ćwiczenia, warsztaty, projekty (w tym e-learning)

Punkty ECTS

V

Podstawy automatyki przemysłowej

30 E

30 (10)

-

4

Programowanie strukturalne i obiektowe 2 (C++, C#)

30 ZO

15

15

4

Programowanie sieci przemysłowych 1

40 ZO

25 (10)

15

6

Programowanie mikrokontrolerów i mikroprocesorów

40 E

20 (10

20

6

Sprzęt i oprogramowanie systemów sterowania (sterowniki PLC i sieci przemysłowe)

20 ZO

10

10

5

Podstawy programowania VBA

20 ZO

10

10

3

Język obcy

30 ZO

-

30

2

RAZEM V semestr

210

110(30)

100

30

VI

Programowanie sieci przemysłowych 2

30 E

15

15

5

Sprzęt i oprogramowanie systemów sterowania 2 (HMI, SCADA)

30 ZO

15(10)

15

4

Podstawy programowania urządzeń mobilnych (Android, iOS, Microsoft)

30 ZO

15(10)

15

4

Programowanie baz danych w systemach sterowania (C++, C#, SQL)

30 ZO

15

15

4

Zaawansowane programowanie VBA w Excelu

40 E

10

30

6

Projekt studencki 1

25 Zal

-

25

2

Seminarium

15 Zal

-

15(10)

5

RAZEM VI semestr

200

70(20)

130(10)

30

VII

Komputerowe systemy zarządzania w przemyśle (CRM, ERP)

30 E

30(10)

-

4

Komputerowe systemy wspomagania projektowania inżynierskiego CAE (CAD/CAM)

50 E

25(10)

25

7

Projekt studencki 2

25 ZO

-

25

3

Praktyka informatyczna w przemyśle

20 ZO

-

20

2

Bezpieczeństwo przemysłowych  systemów informatycznych

20 ZO

10

10

2

Zintegrowane systemy sterowania produkcją

40 ZO

10

30

5

Seminarium

15 ZO

-

15(10)

7

RAZEM VII semestr

200

75(20)

125(10)

30