utw_banner_1712-04.jpg

„Historia nutą pisana. Muzyka, która zmieniała świat”

Cykl wykładów poświęcony wybranym nurtom i utworom muzycznym XIX i XX wieku, ukazanym w kontekście historycznym i kulturowym. Cykl składać się będzie z ośmiu wykładów tematycznych, z których każdy dotyczyć będzie odrębnej problematyki. Łączyć je będzie próba ukazania muzyki danej epoki jako czynnika sprawczego bądź elementu towarzyszącego ważnym przemianom społeczno -polityczno-kulturowym. Włoska i niemiecka opera, pieśni wojenne i rewolucyjne, popularne utwory rosyjskie i amerykańskie, nastrojowe ballady i utwory rockowe zostaną ukazane na płaszczyźnie ważnych wydarzeń i procesów w dziejach świata minionych dwóch stuleci. W ramach każdego z wykładów będą odtwarzane pojedyncze utwory.

Wykłady odbywają się w  auli WSBiP

Uwaga: W sprawach wątpliwych dotyczących terminu, tematu wykładów z kulturoznawstwa  proszę kontaktować się z: - Lidią Szczepańską, tel.  668 133 493

Terminarz zajęć:
19.01.2018r.
26.01.2018 r.
02.02.2018r.

2017 10 12 kulturoznawstwo