Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34

Specjalności/ profile kształcenia

 • Gospodarka finansowa i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Od roku akademickiego 2019/2020 studenci kierunku Ekonomia kształcą się wykorzystując programy finansowo-księgowe

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego i złożenie w terminie kompletu stosownych dokumentów, wymienionych w Uchwale Senatu w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych


Kadra

Obok własnej kadry na Kierunku Ekonomia wykłada kadra naukowa z renomowanych polskich uczelni, a także coraz liczniejsi praktycy zawodu kierownikiem katedry jest dr Przemysław Furgacz.

anna baldyga

dr Anna Bałdyga


dr hab. Wiktor Adamus
dr Anna Bałdyga
mgr Patrycja Bartosiewicz-Kosiba
dr Rafał Bator
dr Arkadiusz Chudzik
dr hab. Anna Doliwa-Klepacka
prof. zw. dr hab. dr h. c. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
mgr inż. Marek Gawlik
mgr Halina Gieżyńska
dr Bartosz Gorzula
dr Tomasz Góra
dr Dorota Jankowska
dr Tomasz Jarocki
dr Jakub Kęska
dr Zdzisław Kałamaga
dr Barbara Kasprzyk-Dulewicz
mgr Michał Kądziołka
dr hab. Marek Leszczyński
dr Wojciech Lichota
dr Kazimiera Mendys
dr Barbara Muszyńska
mgr Justyna Osuch
dr Rusłan Pankewycz
dr Adam Pązik
mgr Wojciech Piórkowski
prof. zw. dr hab. Jerzy Piwek
dr Piotr Pusz
dr Agnieszka Rożek
mgr Grażyna Sowa
mgr Bożena Szczodrak
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
mgr Natalia Tomaszewska
dr Alina Waleń
dr Grzegorz Walerysiak
dr Renata Wojtuś
mgr Michał Zacłona
mgr Agnieszka Z. Zganiacz
dr Anna Zybura
dr Anna Żelazowska-Przewłoka
dr Małgorzata Żelazko


Sem.

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

I

Wnioskowanie statystyczne

20 E

10

10

4

-

Ekonomia menadżerska

30 ZO

20

10

5

-

Makroekonomia

30 ZO

20

10

6

6

Historia myśli ekonomicznej

20 E

20

-

4

-

Ekonomia społeczna

20 E

10

10

3

3

Ekonomia międzynarodowa

30 E

30

-

5

5

Wykład monograficzny

20 Zal

20

-

3

-

RAZEM

170

110

40

30

14

II

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

30 E

20

10

5

5

Prawo gospodarcze

25 ZO

15

10

4

4

Proseminarium

5 Z

-

5

1

1

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

20 ZO

20

-

4

4

E-biznes

20 E

10

10

4

-

Rynek kapitałowy i finansowy

30 ZO

30

-

5

-

Ekonomia matematyczna

20 ZO

10

10

4

-

Globalizacja i integracja międzynarodowa

20 ZO

20

-

3

3

RAZEM

170

115

45

30

17

profil kształcenia GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Podstawy prawne nieruchomości

30 ZO

30

-

3

3

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

35 E

15

20

4

4

Gospodarka mieniem komunalnym

15 E

15

-

2

2

Strategie finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

30 E

15

15

3

3

Ocena projektów inwestycyjnych

40 E

20

20

4

-

Gospodarka przestrzenna lub Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

15 ZO

15

-

2

-

Podatki i opłaty od nieruchomości

20 ZO

-

20

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

110

90

30

22

IV

Wycena nieruchomości

35 E

15

20

4

-

Procedury przetargowe na rynku inwestycyjnym

20 ZO

-

20

2

-

Ubezpieczenia nieruchomości

30 E

15

15

3

-

Negocjacje w działalności gospodarczej

25 ZO

-

25

3

-

Tworzenie inwest planów

25 ZO

-

25

3

-

Marketing na rynku nieruchomości lub Facility management

20 ZO

20

-

2

-

Analiza rynku nieruchomości lub Doradztwo na rynku nieruchomości

30 ZO

30

-

3

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

75

110

30

10

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS


profil kształcenia EKONOMIKA BEZPIECZEŃSTWA

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

30 E

20

10

3

3

Prawo gospodarcze prywatne

40 E

30

10

4

-

Prawo gospodarcze publiczne

40 E

30

10

4

-

Bezpieczeństwo ekologiczne i żywnościowe

30 E

20

10

3

3

Problematyka bezpieczeństwa w sektorze bankowym lub Systemy emerytalne we współczesnym świecie

15 ZO

10

5

2

-

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych lub Ochrona własności intelektualnej

15 ZO

10

5

2

-

Podstawy ergonomii

15 ZO

10

5

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

120

65

30

16

IV

Bezpieczeństwo finansowe

30 E

20

10

3

3

Szpiegostwo przemysłowe

30 E

20

10

3

-

Przestępczość gospodarcza – wykrywanie, przeciwdziałanie i zwalczanie

30 E

30

-

4

-

Bezpieczeństwo demograficzne

10 ZO

10

-

1

1

Zarządzanie kryzysowe

30 E

20

10

3

-

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze bezpieczeństwa

15 ZO

10

5

2

-

Monitorowanie  prognozowanie zagrożeń ekonomicznych

20 ZO

10

10

2

2

Przemysł obronny w Polsce i na świecie lub Planowanie zadaniowe na potrzeby przedsiębiorstwa

20 ZO

20

-

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

135

50

30

16

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS


profil kształcenia GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego lub Fundusze strukturalne w rozwoju przedsiębiorstw i rozwoju regionalnym

20 ZO

-

20

3

3

Finanse banku lub Finanse samorządowe

15 ZO

15

-

3

3

Rachunkowość finansowa

45 E

20

25

4

-

Rachunkowość zarządcza

35 E

15

20

3

-

Strategie podatkowe i finansowe przedsiębiorstw

40 E

20

20

4

4

Analiza finansowa

30 E

15

15

3

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

75

110

30

17

IV

Rachunkowość bankowa lub Rachunkowość budżetowa

40 ZO

20

20

4

-

Międzynarodowe standardy rachunkowości

15 ZO

-

15

1

-

Rachunkowość projektów Unii Europejskiej

20 ZO

-

20

2

-

Rachunek kosztów i wyników

20 ZO

10

10

2

-

Metody oceny przedsięwzięć gospodarczych

45 E

25

20

4

-

Strategie rozwoju przedsiębiorstw

15 ZO

-

15

3

3

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

15 ZO

15

-

2

2

Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe

15 ZO

-

15

2

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

70

115

30

15

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS


profil kształcenia EKONOMIKA I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

III

Przedmiot

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

Badania naukowe

Ekonomika zasobów organizacji

20 ZO

12

10

2

-

Polityka konkurencji lub Reklama w biznesie

10 ZO

10

-

1

-

Organizacja i technika handlu

20 ZO

20

-

3

-

Etyka biznesu lub Ekonomia integracji europejskiej

20 ZO

20

-

2

-

Finanse przedsiębiorstw

50 E

30

20

5

5

Polityka podatkowa

50 E

30

20

4

-

Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

15 ZO

-

15

3

-

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

120

80

30

15

IV

Regulacje prawne funkcjonowania MSP lub Polityka spójności UE

20 ZO

20

-

2

2

Ubezpieczenia gospodarcze

20 ZO

10

10

2

-

Planowanie, finansowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych

45 E

30

15

4

-

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

30 E

20

10

3

3

Rachunkowość finansowa i zarządcza

50 E

30

20

5

-

Zarządzanie finansami

10 ZO

10

-

2

-

Obrót nieruchomościami

10 ZO

10

-

2

2

Seminarium dyplomowe

15 Z

-

15

10

10

RAZEM

200

130

70

30

17

RAZEM SEM. I-IV

740 h / 120 ECTS