samorzad_banner.jpg

Koło Naukowe Studentów – Geopolityków powstało w październiku 2014, skupiając studentów Bezpieczeństwa Narodowego. Koło ma na celu:

- popularyzację wiedzy na temat geopolityki i uwarunkowań geostrategicznych;
- włączanie się w działalność naukową kierunku Bezpieczeństwo Narodowe;
- rozwój indywidualnych zainteresowań studentów;

Szczególnym obszarem zainteresowań członków koła jest kwestia wschodnia w polityce europejskiej.

Aktywność:

- 29 maja 2015 r. członkowie Koła wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
- członkinie Koła: Dominika Lipka i Klaudia Górczyńska weszły do Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The Ukrainian Crisis and Its Significance for International Security"
- w „Ante Portas – studia nad Bezpieczeństwem” nr 2015/1(4) zostanie opublikowane sprawozdanie Klaudii Górczyńskiej z pobytu w Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji (w ramach programu Erasmus+)

Do koła należy 5 studentów, pzrewodniczącą jest: Dominika Lipka, opiekunem naukowym dr Leszek Sykulski