samorzad_banner.jpg

Koło Naukowe Miłośników Wojskowości powstało w październiku 2014 r. skupiając studentów Bezpieczeństwa Narodowego.. W kole uczestniczą m. in. studenci będący żołnierzami zawodowymi. Koło stawia sobie za cel popularyzację wiedzy związanej z bezpieczeństwem i obronnością.

Koło skupia 13 członków, przewodniczącą jest Emilia Żelazowska (I rok BN), natomiast opiekunem dr Jakub Żak.