wladze_banner2.jpg
     

"Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne"

Red. dr Przemysław Furgacz

 

Periodyk  o charakterze interdyscyplinarnym, ukazującym się od 1998 roku. Poprzednia nazwa „Acta Scientifica Academiae
Ostroviensis”. Czasopismo recenzowane. Od 2012 r.  ukazuje się w wersji elektronicznej.

Na podstawie wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 23. 12.2015 r. (część B) czasopismo  otrzymało 7 pkt.


zeszyty naukowe

Strona czasopisma: http://zn.wsbip.edu.pl/

 

 

"Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem"

Red. dr Jakub Żak

 

Rocznik, redagowany przez  pracowników katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ukazujący się od 2012 roku. Na  łamach "Ante Portas" zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały dotyczące  problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
Czasopismo jest indeksowane między innymi w bazie Index Copernicus, ICV (2018) – 86.7

 

anteportas

Strona czasopisma:anteportas.pl

 

     

„Polish Journal of Health and Fitness”

Red. prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina
(poprzedni tytuł "Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki medyczne, kultura fizyczna i zdrowie" ISSN 2300-1747)

 

Recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z zakresu szeroko pojętego zdrowia człowieka i jego uwarunkowań. W szczególności przyjmowane są artykuły z obszaru ochrony zdrowia, opieki medycznej i pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, treningu zdrowotnego (aktywności fizycznej człowieka i jej wpływu na zdrowie), żywienia człowieka oraz zdrowia psychicznego.

PJHF jest czasopismem elektronicznym i wydaje jeden numer rocznie, jednakże prace zaakceptowane do druku niezwłoczne są publikowane na stronie internetowej czasopisma.

pjhf

Strona czasopisma: pjhf.wsbip.edu.pl