Drukuj

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Studia licencjackie Studia inżynieryjne Studia uzupełniające magisterskie

 

Bezpieczeństwo narodowe

Ekonomia

 

 

Geodezja i kartografia
Informatyka

 

 

Ekonomia

 

 

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

 

Studia licencjackie Studia uzupełniające magisterskie

 

Pedagogika

Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja

Zdrowie publiczne

Wychowanie fizyczne

 

 

Pielęgniarstwo

Pedagogika

 

Studia jednolite magisterskie
Pedagogika