WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Studiuj za granicą
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Współpraca/Infrastruktura
Konferencje
Galeria
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Bezpłatny informator
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow Studia II stopnia -magisterskie arrow pielęgniarstwo

Studia II stopnia - magisterskie 

 

Pielęgniarstwo
  Studia II stopnia - kierunek pielęgniarstwo

   

 

 

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia
  studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Liczba godzin: 1464 zajęć dydaktycznych w tym 1304 godzin teoretycznych

Praktyki: Realizacja praktyk planowana jest  w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.

Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)

Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny

 

 

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci 2-letnich studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z tytułem magistra. Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Treści kształcenia obejmują m.in. następujące przedmioty:

 • Grupa treści podstawowych
  • Psychoterapia
  • Nowoczesne techniki diagnostyczne
 • Grupa treści kierunkowych
  • Teoria pielęgniarstwa
  • Pielęgniarstwo europejskie 

Pielęgniarstwa specjalistyczne:

 • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne i diabetologia
 • Pielęgniarstwo hematologiczne i hematologia
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne i nefrologia
 • Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne i neurologia i neurochirurgia
 • Pielęgniarstwo onkologiczne i onkologia
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne i psychiatria
 • Pielęgniarstwo pulmonologiczne i pulmonologia
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem pracy pielęgniarek
 • Grupa treści ogólnych i specjalnościowych
 • Język angielski
 • Technologie informacyjne w pielęgniarstwie
 • Elementy statystyki
 • Dydaktyka w medycynie
 • Psychologia zdrowia
 • Psychopatologia życia rodzinnego
 • Patologia i rehabilitacja mowy
 • Metodologia badań naukowych
 • BHP
 • Podstawy zarządzania
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia onkologiczna
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Dermatologia
 • Immunologia
 • Laryngologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia wieku dziecięcego

Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej (do wyboru):

 • moduł internistyczny:
  • Pielęgniarstwo internistyczne
  • lub moduł chirurgiczny:
  • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • moduł internistyczny:
  • Medycyna prewencyjna w internie
  • lub moduł chirurgiczny:
  • Medycyna prewencyjna w chirurgii
 • moduł internistyczny:
  • Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich w internie
  • lub moduł chirurgiczny:
  • Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich w chirurgii

 • moduł pediatryczny:
  • Pielęgniarstwo pediatryczne
  • lub moduł pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego:
  • Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
 • moduł pediatryczny:
  • Medycyna prewencyjna w pediatrii
  • lub moduł pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego:
  • Medycyna prewencyjna w opiece środowiskowo-rodzinnej
 • moduł pediatryczny:
  • Klasyfikacje diagnoz i procedur w pediatrii
  • lub moduł pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego:
  • Klasyfikacje diagnoz i procedur pielęgniarskich w opiece środowiskowo-rodzinnej

 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW