WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow Studia II stopnia -magisterskie arrow pielęgniarstwo

Studia II stopnia - magisterskie 

 

Pielęgniarstwo
  Studia II stopnia - kierunek pielęgniarstwo

   

 

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia   studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Czas trwania studiów: 4 semestry.
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny
 
Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci 2-letnich studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z tytułem magistra. Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Po ukończeniu studiów II stopnia  absolwenci zdobędą dyplom z tytułem magister  pielęgniarstwa.

Treści kształcenia obejmują efekty kształcenia zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 631).

Studia maja profil praktyczny i obejmują następujące grupy efektów kształcenia:

 1. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH
  • Podstawy psychoterapii       
  • Teoria pielęgniarstwa     
  • Pielęgniarstwo europejskie      
  • Zarządzanie w pielęgniarstwie     
  • Podstawy zarządzania      
  • Dydaktyka  medyczna      
  • Język angielski       
  • Zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem pracy pielęgniarek   
  • Technologie informacyjne w pielęgniarstwie   
  • Elementy statystyki       
  • Badania naukowe w pielęgniarstwie    
  • Psychologia zdrowia  
  • Systemy wsparcia pacjenta i rodziny
  • Technologie informacyjne w pielęgniarstwie
  • Wyklad monograficzny
 2. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
  • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
  • Pielęgniarstwo pulmonologiczne i pulmonologia 
  • Pielęgniarstwo diabetologiczne i diabetologia 
  • Pielęgniarstwo onkologiczne i onkologia
  • Pielęgniarstwo kardiologiczne i kardiologia 
  • Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne oraz neurologia i neurochirurgia
  • Pielęgniarstwo psychiatryczne i psychiatria
  • Pielęgniarstwo hematologiczne  i hematologia
  • Pielęgniarstwo nefrologiczne i nefrologia    
  • Pielęgniarstwo geriatryczne i geriatria    
  • Pielęgnowanie ran przewlekłych 
 3. WYBRANE SPECJALISTYCZNE NAUKI KLINICZNE
  • Nowoczesne techniki diagnostyczne
  • Medycyna prewencyjna w położnictwie i ginekologii
  • Okulistyka
  • Dermatologia
  • Chirurgia onkologiczna
 4. WYBRANE ZAGADNIENIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
  Moduły do wyboru: (dwa z czterech)

Moduł pielęgniarstwa pediatrycznego
Pielęgniarstwo pediatryczne       
Medycyna prewencyjna w pediatrii      
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w pediatrii 

Moduł pielęgniarstwa w środowiskowo- rodzinnego
Pielęgniarstwo  środowiskowo-rodzinne     
Medycyna prewencyjna w opiece środowiskowo-rodzinnej   
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w opiece środowiskowo-rodzinne

Moduł pielęgniarstwa internistycznego
Pielęgniarstwo internistyczne  
Medycyna prewencyjna w internie   
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w internie 

Moduł pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Medycyna prewencyjna w chirurgii   
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w chirurgii

 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW