WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow Studia licencjackie arrow turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja 
   Studia I stopnia - licencjackie, na WydzialePedagogiki i Nauk o Zdrowiu

 

zasady przyjęć | koszty studiów   

  

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Turystyka aktywna

 ImagePrezentacja do pobrania

Bezpieczeństwo narodoweO kierunku

Na kierunku turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia trwać będą 3 lata (6 semestrów). Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości będzie kształcić studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Przewidziano 1905 godzin zajęć dydaktycznych. Na praktyki zawodowe przewidziano dodatkowo 6 tygodni w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, jednostkach sportu i rekreacji. Liczba punktów ECTS  wymagana do ukończenia studiów wynosi 183.

Do głównych celów kształcenia zaliczyć należy:
· opanowanie zagadnień z ekonomiki ruchu turystycznego,
· pozyskanie ogólnej wiedzy psychologicznej, socjologicznej i metodycznej w zakresie koniecznym do pełnienia roli organizatora i animatora turystyki i rekreacji,
· nabycie umiejętności w zakresie zrozumienia i poznania zjawisk rządzących turystyką i rekreacją oraz zdolności ich diagnozowania,
· opanowanie metod i technik obsługi ruchu turystycznego,
· zdobycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz pracy w zespole,
· zdolność diagnozowania potrzeb rynku i kreowania polityki w zakresie turystyki i rekreacji,
· opanowanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka,
· zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania obiektami i zarządzania jakością w hotelarstwie i gastronomii.

 

Wychowanie FizyczneKadra

Obok własnej kadry na kierunku Turystyka i Rekreacja zajęcia prowadzą wykładowcy rekrutujących się z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innych ośrodków akademickich w kraju.

 

 

Bezpieczeństwo narodoweAbsolwenci kierunku Turystyka i rekreacja mogą podjąć pracę w:

     • przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach turystycznych,
     • podmiotach samorządowych i gospodarczych,
     • ośrodkach wypoczynkowych,
     • ośrodkach turystyki aktywnej,
     • ośrodkach agroturystyki,
     • hotelarstwie,
     • obiektach gastronomicznych,
     • ośrodkach sportu i rekreacji,
     • bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego - pilotaż, rzewodnictwo,
     • animacji w turystyce i rekreacji,
     • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Standardy kształcenia obejmują m. in. następujące przedmioty:

 • Historia architektury i sztuki
 • Fizjologia człowieka
 • Psychologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Prawo
 • Ekonomia
 • Zarządzanie i organizacja
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Geografia turystyczna
 • Krajoznawstwo
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Hotelarstwo
 • Pedagogika czasu wolnego
 • BHP i ergonomia
 • Ćwiczenia terenowe i ORT
 • Etyka
 • Filozofia
 • Formy aktywności ruchowej do wyboru
 • Historia turystyki
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Język angielski
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Metodyka rekreacji
 • Obóz letni
 • Obóz zimowy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Propedeutyka kultury fizycznej
 • Seminarium dyplomowe
 • Socjologia
 • Technologia informacyjna
 • Turystyka kwalifikowana
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Przedmioty specjalnościowe – specjalność: Hotelarstwo i gastronomia
 • Podstawy zarządzania obiektami hotelarsko-gastronomicznymi
 • Zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii
 • Usługi w hotelarstwie i gastronomii
 • Podstawy żywienia
 • Kuchnia regionalna
 • Przedmioty specjalnościowe – specjalność: Turystyka aktywna
 • Psychologia turystyki aktywnej
 • Turystyka aktywna
 • Terenoznawstwo
 • Ekoturystyka
 • Agroturystyka 

 

 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW