WSBiP Strona startowa Kontakt Mapa strony
WSBiP
WSBiP Znani Ostrowczanie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe Akademicki Inkubator Przedsiębiorczoœci Uniwersytet Trzeciego Wieku
polski angielski
Wirtualny Dziekanat Wirtualna Biblioteka Wirtualna Księgarnia Wirtualna Akademia
Struktura wydziałowa
Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie
Studia podyplomowe/Kursy
Wydziały zamiejscowe
Projekty unijne
Samorząd studencki
Erasmus +
Regulaminy/Stypendia
AZS
Biblioteka
Dom studenta
Absolwenci
Aktualności
Władze
Infrastruktura
Konferencje
Czasopisma naukowe
Administracja
Jakość kształcenia
Rekrutacja on-line
Zasady przyjęć
Dokumenty
Koszty studiów
Kontakt
Mapka dojazdowa
    Jesteś tutaj: Start arrow UTW arrow Aktualności arrow Archiwum
Archiwum


  

mgr Józef Pazderski 

Prezes Zarządu 

prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku od chwili założenia tj. od 2003r

Barbara Korybut-Daszkiewicz

Wiceprezes zarzadu

Organizacja zajęć fakultatywnych:

  • lektoraty języków obcych
  • warsztaty komputerowe
  • sekcje zainteresowań

Administracja Uniwersytetu

mgr Krystyna Borys 

Członek Zarządu

Redakcja "Biuletynu UTW", kierownik zespołu d/s projektów 

mgr Ewa Bałazy

Członek Zarządu

sport
rehabilitacja
wychowanie fizyczne

Henryka Rycombel

Członek Zarządu

turystyka
wyjazdy edukacyjne  
imprezy kulturalne

mgr Jadwiga Myśliwska

Członek Zarządu

Redakcja "Biuletynu UTW", opracowywanie projektów

mgr Kazimierz Mizielski

Członek Zarządu

Przewodniczacy sekcji Kulturoznawstwa 

Grazyna Wojtasik

Sekretarz UTW

 

mgr Zofia Pożoga

Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej

 

Henryka Rycombel

Skarbnik Uniwersytetu

 

 

ROK AKADEMICKI 2009/10   
 Tadeusz Grudniewski Stanisław Zaborniak Justyna Osuch

 doc. dr Tadeusz Grudniewski

Przewodniczący Rady  Programowo-Konsultacyjnej UTW 2006 – i nadal

prof. dr hab. Stanisław Zaborniak

Rektor WSBiP 2007 – 2010

 mgr Justyna Osuch

Dyrektor Działu Naukowo-Dydaktycznego WSBiP Członek Rady Programowo-Konsultacyjnej UTW od 2006 – i nadal

 Bożena Zbiona  

 doc. dr Bożena Zboina

Opiekun naukowy UTWod 15-X-2009 i nadal

Rektor WSBiP 2010 – i nadal

                              

 mgr inż Marek Gawlik

Opiekun UTW – techniki multimedialne i internetowe

od 2003 – i nadal

  


Wyjazdy edukacyjne i wycieczki

Zrealizowane w roku akad. 2008/2009

 L.p.

 Termin 

Tematyka

Osoby prowadzące 

····

1.

18.10.2008 r.Gutwin – Ognisko w lesie dla Słuchaczy UTW
Prelekcja mgr. inż. Jacka Sobolaka nt: „Zasoby leśne oraz ptaki i zwierzęta” 

Henryka Rycombel

····

2.

15.11.2008 r.Warszawa– Teatr Narodowy – sztuka A. Czechowa: „Iwanow”. Zwiedzanie zabytków Warszawy Henryka Rycombelks. dr Rafał Kułaga
····

3.

13.12.2008 r.Kielce– Teatr Polonia z Warszawy – sztuka Woody Allena: „Bóg”, reż. Kr. Janda 

Henryka Rycombel
Barbara Korybut-Daszkiewicz

····

4.

Styczeń
2009 r.
Seminarium wyjazdowe
Bałtów- „Park Jurajski”. Sporty zimowe, narty, kulig 

Józef Pazderski
Andrzej Wójcik
Marian Kimbar

····

5.

Kwiecień 
2009 r.

Łańcut i Leżajsk– pałac w Łańcucie i koncert organowy w Leżajsku” Henryka Rycombel
····

6.

Maj, czerwiec 2009 r.

Wycieczki rowerowe w grupach.
Trasy:
- Ostrowiec - Chmielów – Kunów
(przez Udziców).
- Ostrowiec – Bałtów
- Ostrowiec – Kolonia Miłkowska
- Ostrowiec – Chmielów i inne
Andrzej Wójcik
Henryka Rycombel
Marian Kimbar
····

7.

Czerwiec
2009 r.

Góry Świętokrzyskie:
Klasztor na Św. Krzyżu – historia i zabytki.
Wycieczka piesza: Nowa Słupia – Św. Krzyż 

Henryka Rycombel

····

8.

Czerwiec
2009 r.

Lublin – Operetka lubelskie lato
Kraków – sztuka w Teatrze im. J. Słowackiego
Henryka Rycombel
08.10.09.2008 – Udział przedstawicieli UTW Barbary Korybut-Daszkiewicz i Józefa Pazderskiego w Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Krakowie.
15.09.2008 – Podpisanie porozumienia o współpracy między Zarządem Stowarzyszenia UTW a Dyrekcją LO nr 1 im. St. Staszica
 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
10.10.2008 – Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 – immatrykulacja studentów pierwszego roku.
18.10.2008 – Ognisko integracyjne w dzielnicy Gutwin połączone z prelekcją mgr inż. J. Sobociaka nt. „Zasoby leśne oraz ptaki i zwierzęta”.Foto.1
6.11.2008 – Pierwsze zajęcia w nowo utworzonej sekcji Nordic Wolking prowadzonych przez E. Bałazy.
7.11.2008 – Wykład lek. med. R. Potockiej nt. „Jak sobie radzić ze stresem” wraz z badaniami profilaktycznymi (osteoporoza, pomiar ciśnienia tętniczego).
15.11.2008 – Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie miasta – spotkanie z przedstawicielami UTW im. H. Szwarc przy Centrum Medycznym; spektakl A. Czechowa „Iwanow” (Teatr Narodowy).
20.11.2008 – Udział grupy słuchaczy w szkoleniu na temat pozyskiwania zewnętrznych funduszy krajowych na działalność organizacji pozarządowych które odbyło się w Agencji Rozwoju Lokalnego.
27.11.2008 – Sprawozdanie z realizacji budżetu za okres 02.10.2007 – 30.09.2008 – przedłożenie planu dochodów i wydatków na rok 2008/09.
18.12.2008 – Uroczyste spotkanie wigilijne słuchaczy w restauracji „Impresja”.
12.01.2009 – Wykład socjolog dr A. Zybury z WSBiP w Ostrowcu nt.„O miłości, przyjaźni i sensie życia”, koncert zespołu wokalnego z III LO im. Broniewskiego w Ostrowcu.
22.01.2009 – Prof. dr hab. A. Wiąckowski z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zapoznał słuchaczy z coraz bardziej powszechną produkcją żywności modyfikowanej genetycznie i jej chorobotwórczymi skutkami.
29.01.2009 – Członek Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa UTW A. Krygier (Przewodniczący UTW w Świdniku) poprowadził wykład nt. „AIUTA jako dzieło prof. Pierre Vellasa.
19.02.2009 – Rozpoczęcie 90 godzinnego kursu fotograficznego dla słuchaczy prowadzonego przez R. Redlicha.
25-26.02.2009 – Udział przedstawicieli Zarządu UTW w szkoleniu zorganizowanym w Starachowicach przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rozwoju regionalnego w celu pozyskania środków finansowych z UE w ramach projektu „Euro na zdrowie”. Udział wzięli: E. Bałazy i T. Perczak.
11.03.2009 – Spotkanie integracyjne z okazji Święta Kobiet. Foto.2
12.03.2009 – Delegacja UTW w składzie Barbara Korybut-Daszkiewicz i Roman Kita wzięła udział w obchodach 10 lecia Powiatu Ostrowieckiego. Uroczystość odbyła się w sali kina „Etiuda”.
18.03.2009 – Wykład dr inż. P. Rajcherta z Warszawy nt. „Jak człowiek słyszy”.
25.03 i 29.03.2009 – Specjalistyczne badanie słuchu u członków UTW w przychodni „Promed” ul. Kilińskiego.
27.03.2009 – Koncert zespołu artystycznego młodzieży III LO. im. W. Broniewskiego połączony z prelekcją kol. J. Myśliwskiej i kol. K. Borys dotyczącą projektu pod nazwą  „Być spadkobiercą dziedzictwa pokoleń”.
15.04.2009 – Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez wiceprezydenta Piotra Kopańskiego, a Stowarzyszeniem UTW WSBiP w Ostrowcu  Św. Reprezentowanym przez Prezesa Zarządu UTW Józefa Pazderskiego, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Kultywowanie tradycji patriotyzmu”.
21.04.2009 – Spotkanie integracyjne słuchaczy z okazji Świąt Wielkanocnych.
22.04.2009 – Pierwsza grupowa wycieczka sekcji rowerowo-turystycznej prowadzonej przez kol. M. Kowalskiego (Ostrowiec – Jeleniec – Kurzacze – Gutwin – Ostrowiec).
23.04.2009 – Seminarium wyjazdowe do Fabryki Porcelany „AS Ćmielów” połączone z prelekcją dyrektora A. Spały nt. „Piękno ćmielowskiej porcelany”. Foto.3
25.04.2009 – Grupa Słuchaczy UTW, na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów  bierze udział w „Rekonesansie studialnym  i retrospekcji dziedzictwa kulturowego Łagowa”.
26.04.2009 – Wernisaż wystawy twórczości sekcji plastycznej i rękodzieła artystycznego słuchaczy UTW oraz z występem chóru UTW. Wernisaż odbył się w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Św. Foto.4
04.05.2009 – Wykład multimedialny nt. „Zaćma i metody jej leczenia” poprowadzony przez dr n. medycznych J. Cieślika z Kliniki MEDILENS w Kielcach.
09.05.2009 – Wykład Rektora WSBiP w Ostrowcu prof. dr hab.S. Zaborniaka - „Wpływ rehabilitacji na zdrowie osób starszych”, wraz z wynikami badań sprawności fizycznej słuchaczy UTW w Ostrowcu. Wyniki podała mgr S. Gondek z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
11.05.2009 – Udział chóru UTW w Programie Integracji Społecznej w Czarnolesie. Foto.5
14.05.2009 – Wyjazd do Radomia na spektakl „Skrzypek na dachu”, po drodze zwiedzanie ruin zamku i muzeum w Iłży.
24-25.05.2009 – Udział chóru UTW oraz prezentację prac sekcji plastycznej i sekcji rękodzieła artystycznego słuchaczy UTW w Juwenaliach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie.
01.06.2009 – Wykład mgr M. Adamskiej z Akademii Świadomego Życia nt. Wpływ procesu wybaczania na zdrowie i jakość życia.
02.06.2009 – Wyjazd Sekcji plastycznej do Sandomierza na plener malarski, zwiedzanie pracowni obróbki krzemienia pasiastego prowadzonego przez mgr sztuki, absolwenta wydziału rzeźby Krakowskiej ASP Cezarego Łutowicza. Foto.6
8.06.2009 – Seminarium wyjazdowe do Sienna połączone z wykładem mgr A. Szczypkowskiego na temat życia pszczół i degustację miodu.
14.06.2009 – Wyjazd dużej grupy słuchaczy ostrowieckiego UTW na zaproszenie UTW Starachowice i Skarżysko do Sandomierza „pociągiem przyjaźni”.
16.06.2009 – Ognisko pożegnalne w Ośrodku Rekreacyjnym „Gutwin”.
18.06.2009 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2008/2009.To już szósty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, a więc mały jubileusz naszej uczelni dla seniorów, która zdobywa sobie coraz większe uznanie w środowisku lokalnym.

Ciekawe i różnorodne formy uniwersyteckiej pracy wyzwalające zainteresowanie i twórcze pomysły, wzajemna życzliwość sprawiają, że w naszym mieście” seniorzy mogą starzeć się pomyślnie”.

Inicjatorem powołania do życia UTW był Pan prof. dr hab. Stanisław Jankowski, a założycielem uczelni – Pan prof. zw. dr hab Zbigniew Doliwa-Klepacki, były rektor WSBiP w Ostrowcu św. O poziom wykładów plenarnych i zajęć dydaktycznych dba J. M Rektor WSBiP doc. dr Stanisław Zaborniak.

Od początku działalności UTW wspierany jest życzliwością i żywym zainteresowaniem Kanclerza WSBiP – Pana mgr inż. Józefa Tyburczego.

Znaczącą rolę w życiu UTW mają kontakty z mediami. To właśnie na łamach „Gazety Ostrowieckiej”, „Wiadomości Świętokrzyskich” oraz w telewizji lokalnej „Telkonet” ukazują się informacje o pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, o modelu stylu życia seniorów w naszym mieście.

Jednym z głównych zadań UTW jest działalność edukacyjna, a jej podstawową formę – wykłady plenarne. Każdy ze Słuchaczy naszego uniwersytetu może skorzystać z bogatej oferty zajęć fakultatywnych. Pracując w grupach zainteresowań i sekcjach można zdobywać nową wiedzę, kształcić i rozwijać swoje umiejętności i zdolności, rozwijać poczucie własnej wartości, nawiązywać nowe kontakty, a także podejmować inicjatywy społeczne i kulturalno – oświatowe w środowisku lokalnym. Aby zapewnić słuchaczom uniwersytetu wiedzę i interesującą ich tematykę oraz zadbać o odpowiedni poziom, powołano Radę Programowo – Konsultacyjną.

Prężne działanie naszego uniwersytetu jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu UTW. To zespół ludzi pełnych twórczych inicjatyw i pasji, otwartych na świat i ludzi, dzielnie wspierając w działaniu prezesa UTW – Pana Józefa Pazderskiego.

Ambicją UTW w Ostrowcu Św. jest wydawanie Biuletynu – publikacji obrazującej całokształt naszej pracy w kolejnym roku akademickim. Dotychczas ukazały się trzy numery.

 

Brawo chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP !.
12.01.2008 r.

12 stycznia 2008 r. odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołów folklorystycznych zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury i nasz UTW.


Występy zespołów folklorystycznych poprzedziła inscenizacja – obraz sceniczny – przedstawiający polską rodzinę w czasie Wigilii Bożego Narodzenia w wykonaniu Zespołu UTW z Ostrowca i dzieci z Sienna. Reżyserem i scenarzystą była Pani Alicja Sołtys.

W przeglądzie brały udział zespoły i soliści z Sienna, Mominy, Chmielowa, Szewny, Szwarszowic, Witosławic, Skoszyna, Bałtowa, Magonii i UTW WSBiP z Ostrowca.
I miejsce zajął Uniwersytet Trzeciego Wieku z Ostrowca św.
II - „Szwarszowianki” ze Szwarszowic i III „Miniaturki” z Mominy.


Nasz Uniwersytecki Zespół do Przeglądu przygotowali Państwo Alicja i Waldemar Sołtysowie. Całością imprezy i duży wkład w jej przygotowanie włożyli: Pan inż. Marian Majecki – inicjator przeglądu i Pani Katarzyna Sobczyk z Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.


04.01.2008 r.

4 stycznia 2008 r. Rok 2008 rozpoczęli Słuchacze UTW WSBiP wykładem z dziedziny prawa cywilnego w auli im. prof. F. Ryszki. Wykład nt. „Spadkowanie wg Ustawy i Testamenty” wygłosiła Pani dr prawa Jolanta Pacian z Lublina. Po wykładzie wywiązała się b. ożywiona dyskusja i wielu słuchaczy zadawało pytania dotyczące zawiłości spadków i darowizn.


 ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
oraz
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2008
Wszystkim Słuchaczom i Sympatykom
UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim
życzy
Zarząd UTW WSBiP

 


18.12.2007 r.

18 grudnia 2007 r. ponad 200 słuchaczy UTW zasiadło przy wigilijnym stole w Osiedlowym Domu Kultury w Świętokrzyskim.

Odczytany przez Panią Matyldę Niewójt fragment Ewangelii wg Św. Łukasza, piękne polskie kolędy w wykonaniu chóru UTW i homilia Ks. dr Rafała Kułagi wprowadziły zebranych w uroczysty i świąteczny nastrój.

Znalazło się także miejsce na wykład nt. „Boże Narodzenie dawniej i dziś” który wygłosił ks. dr R. Kułaga. Staropolskim zwyczajem składano sobie życzenia i dzielono się opłatkiem.

Uroczystość wigilijną zaszczycili swoją obecnością liczni Goście. W ciepłych i serdecznych słowach życzenia świąteczne złożył Pan Jarosław Wilczyński – Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Pan Piotr Składanowski – Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego a w imieniu JM Rektora i Senatu WSBiP życzenia przekazał Pan Józef Tyburczy – Kanclerz naszej Uczelni. Uroczystość wigilijną prowadził i Życzenia Świąteczne i Noworoczne licznie zebranym Gościom i Słuchaczom złożył Pan Józef Pazderski – Prezes Zarządu UTW.
 SEKCJE TEMATYCZNE
Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP
w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok akademicki 2007/08
 

Nr sekcji Nazwa sekcjiOpiekun
1. LITERACKAMatylda Niewójt
2. RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGOHelena Musiał
3. KULTUROZNAWCZAKazimierz Mizielski
4. PŁYWANIEInstruktorzy „Rawszczyzna”
5. TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZAHenryka Rycombel
6. GIMNASTYKA KOREKCYJNO- RELAKSACYJNA Anna Szwarc
Ewa Bałazy
7. DODAĆ ŻYCIA DO LATIrena Stasińska
8. REHABILITACJA – MASAŻ KLASYCZNYPracownicy WSBiP
9. WARSZTATY KOMPUTEROWE I RokRomuald Redlich
10. WARSZTATY KOMPUTEROWE II Rok Izabela Sarna
11. LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGOAnna Górska
12. LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dla początkujących
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
13. LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dla zaawansowanych
Grażyna Wawrzonek
14. PLASTYCZNAZofia Słapek
15. UTW na rzecz HOSPICJUM
im. Jana Pawła II
Tomasz Perczak
16. CHÓR UTWMarian Majecki
17. LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO - początkującychNorbert Schindler
18. LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO - zaawansowaniMonika Borzym
Beata Kot
19. JogaEwa Pietrzycka - Wilczewska


Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

Zarząd UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim serdecznie zaprasza Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2007/2008, które odbędzie się 9 października br. o godz. 15.30 w gmachu WSBiP ul. Akademicka 12.

Zapisy występujących do UTW prowadzone są w dniach roboczych od 20 do 28 września br. w godzinach 10.00 - 12.00, a od 1 do 15 października w każdy wtorek w godz. 10.00 - 12.00 w bloku A WSBiP przy ul. Akademickiej 12 pokój 29.


18.06.2007r.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2006/2007. Wręczenie certyfikatów słuchaczom UTW. Promocja ,,Biuletynu II” UTW.


04.06.2007r.

Spotkanie i dyskusje panelowe nt. ,,Systemy emerytalne we Włoszech i w Polsce”. Wykład dr Claudio Cincinelli z Włoch i prof. dr hab. Tomasz Bartoszewicz.


25.05.2007r.

Spotkanie Zarządu, Rady Programowo-Konsultacyjnej, wykładowców, instruktorów i starostów UTW z Władzami Uczelni.


19.05.2007r.

Wycieczka do Lublina. Operetka „Wesoła Wdówka”.


11.05.2007r.

Biwak słuchaczy UTW w Parku Jurajskim w Bałtowie.


03.04.2007r.

Spotkanie przy wielkanocnym stole słuchaczy UTW z władzami naszego miasta i zaproszonymi gośćmi. Wcześniej uczestniczyliśmy w wystąpieniach: Prezydenta Jarosława Wilczyńskiego, Wicestarosty Roberta Kryja oraz Roberta Posta, Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego nt. perspektyw i szans rozwoju miasta Ostrowca Św. oraz Powiatu Ostrowieckiego. W drugiej części spotkania homilię wygłosił duszpasterz akademicki ks. dr Rafał Kułaga. Życzenia świąteczne złożył Przewodniczący Zarządu UTW Józef Pazderski. Chór zaśpiewał pieśni wielkopostne.


18.03.2007r.

W dyskusjach panelowych na temat stosunków polsko-niemieckich wziął udział prof. Czesław Szczepańczyk oraz prof. Bruni Adler autorka książki pt. „Podzielona pamięć – Polacy, Niemcy i wojna”. Stronę Polską reprezentował prof. Tomasz Bartoszewicz - rektor WSBiP.


12.03.2007r.

Odbyły się dyskusje panelowe dotyczące miejsca Polski w Europie i współpracy z Rosją zorganizowane przez WSBiP w Ostrowcu Św. W dyskusji wziął udział doktor nauk chemicznych Wiktor Filipin znający świetnie problematykę polską. Obecnie pracuje w sektorze handlowym, zajmuje się importem z Polski niektórych urządzeń dla rolnictwa. Interesy strony polskiej reprezentował prof. Tomasz Bartoszewicz - rektor WSBiP.


30.01.2007r.

Spotkanie literackie, na którym zostały ogłoszone wyniki Konkursu Literackiego ,,Ostrowiec Świętokrzyski słowem malowany – miasto sercu bliskie”. Jury oceniało w dwóch kategoriach: proza i poezja. Celem konkursu była motywacja słuchaczy i sympatyków UTW do twórczej pracy. W kategorii prozy przyznano dwie równorzędne II nagrody; otrzymali je: Barbara Krawętkowska i Jerzy Stokłosa. W kategorii poezja I nagrodę otrzymała Joanna Chruszczyńska, zaś III Jadwiga Jastrząb. (w tej kategorii II nagrody nie nie przyznano).
Prelekcję nt. ,,Kobieta – muza. Jej rola w życiu pisarza, artysty” wygłosiła mgr Aneta Pierścińska.


10.01.2007r.


Dnia 10 stycznia 2007 r. w Urzędzie Miasta Ostrowca Św. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Porozumienie o współpracy podpisane w Ostrowcu Św. w dniu 10 stycznia 2007r.


 

03.11.2006r.

Porozumienie o współpracy - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu i Uniwersytet Trzeciego Wieku zawarły porozumienie, które integruje społeczeństwo i łączy pokolenia. Porozumienie podpisali starosta Waldemar Marek Paluch, prorektor prof. zw. dr hab. Jerzy Piwek oraz przewodniczący zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Józef Pazderski. Zawarcie porozumienia przez Starostwo Powiatowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości otwiera nowy etap w rozwoju edukacji i kultury dla środowiska seniorów Miasta Ostrowca i Powiatu Ostrowieckiego.


Inauguracja roku akademickiego 2006/2007

 


19 czerwca 2006r.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2005/2006

19.06.2006r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2005/2006 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W uroczystościach brali udział zaproszeni goście m.in.:
Rektor WSBiP prof. Tomasz Bartoszewicz, wiceprezydent Inga Kamińska i przedstawiciele mediów miejscowej prasy i telewizji, Gości i słuchaczy UTW przywitał z ramienia uczelni opiekun UTW prof. Jerzy Piwek.
Rektor prof. Tomasz Bartoszewicz wyraził wielkie uznanie dla działalności UTW i życzył samych sukcesów w pogłębianiu wiedzy.
Sprawozdanie z działalności UTW i spraw finansowych złożyli: przewodniczący Zarządu UTW Józef Pazderski i kwestor Ewa Kołsut.
Wiceprezydent Inga Kamińska gratulowała słuchaczom UTW zapału w twórczej pracy. Określiła to słowami „Jesteście młodzi duchem, niejednokrotnie młodsi od studentów ze studiów dziennych. Chciałabym, aby ten wasz duch udzielił się wszystkim mieszkańcom naszego miasta”. Słuchacze UTW otrzymali certyfikaty w dowód uznania za pogłębianie wiedzy, rozwijanie poczucia własnej wartości i jakości życia systemem kształcenia ustawicznego w atmosferze twórczej pracy i przyjaźni.
Nasze spotkanie zakończyło się w miłej i serdeczne atmosferze.

 

 

 Początek roku akademickiego 2006/2007
planowany jest na 02 października 2006r. o godz. 16.00
Bl.B AULA im. prof. Ryszki
 

 

I.Metyk


15 marca 2006r.

 

Ostrowiecka Grupa Ratownictwa Medycznego

 

Słuchacze podczas wykładu dr Jadwigi Pałosz
Znaczenie ruchu dla organizmu człowieka


11 marca 2006r.

11 marca 2006 r. odbył się wykład prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowskiego, specjalisty wykrywania i diagnostyki nowotworów na temat „Rak piersi, rak prostaty”. Spotkanie zainicjowało Ostrowieckie Centrum Medyczne i Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

„Cały czas kładziemy nacisk na profilaktykę, żeby robić badania, żeby nie dać rakowi szans. Myślę, że na dobry początek takie spotkanie jest bardzo ważne. Jako reha-bilant spotykam się z kobietami, które po amputacji piersi potrzebują rehabilitacji. Jest to bardzo specyficzna rehabilitacja, uwzględniająca również duży procent psychoterapii. Jeżeli chodzi o chorobę raka piersi badania dowiodły, że im kobiety są bardziej aktywne ruchowo, sklepach, czy robienia zakupów, tylko mam na myśli wysiłek fizyczny, czyli dbanie o kondycję fizyczną, o sylwetkę, rzadziej zapadają na raka piersi” -mówi organizator wykładu, Marek Wiecheć.

Prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski mówił, iż bardzo istotne w wykrywaniu raka piersi są badania kontrolne. Do ich stosowania gorąco zachęcał gość spotkania. Mówił też, że należy przestać się bać i udać się na badanie kontrolne oraz domagać się od swoich lekarzy badania piersi i nauki tego badania. Bo jednym z elementów profilaktyki jest samo badanie, które trzeba robić raz w miesiącu. Trzeba przełamać niechęć i pewną barierę wstydu.

 


06 marzec 2006r.

Poseł Zbigniew Pacelt, który pełnił niedawno funkcję szefa misji olimpijskiej w Turynie, był gościem słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Ostrowcu.
W czasie spotkania poseł mówił o kulisach przygotowań do olimpiady w Turynie, atmosferze w polskim obozie oraz o występach na olimpijskich arenach naszych sportowców.
Zbigniew Pacelt jest jednym z olimpij­czyków o największym dorobku sportowym i organizacyjnym. Uczestniczył w 12 igrzyskach olimpijskich: 4 razy jako zawod­nik, a później jako trener, szef reprezentacji i misji olimpijskiej. Najmilej wspomina olimpiadę w Barcelonie, kiedy to jako trener przygotowywał do startu pięcioboistów. Jego podopieczni wywalczyli wówczas dwa złote medale.
W drugiej części spotkania Zbigniew Pacelt przedstawił słuchaczom wykład „Rola trenera we współczesnym sporcie”.


15 luty 2006r.

Dnia 15 lutego 2006r. odbył się wykład Szymona Lady nt. "Tradycje łowieckie" a zaraz po nim pokaz trofeów łowieckich.

05 styczeń 2006r.

Wystawa prac rękodzieła artystycznego Pani mgr Heleny Musiał i członków sekcji Rękodzieła Artystycznego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku

 


19 grudzień 2005r.

 

Występ zespołu muzycznego
pod kierownictwem
mgr. Ryszarda Góry

 

Wykład Rektora WSBiP
prof. dr hab. Tomasza Bartoszewicza

Spotkanie wigilijne

 


5 październik 2005r.

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006

 

Wykład inauguracyjny
„Spełnione i niespełnione oczekiwania po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
prof. zw. dr hab. Zbigniew Doliwa-Klepacki

 

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku podczas wykładu inauguracyjnego
 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41 e-mail: info@wsbip.edu.pl
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
Studia | Studenci | Uczelnia | Rekrutacja
e-Dziekanat | e-Biblioteka | e-Księgarnia | e-Galeria
AIP | UTW