Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Studia licencjackie Studia uzupełniające magisterskie

 

Bezpieczeństwo narodowe

Ekonomia

 

 

Ekonomia

 

 

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

 

Studia licencjackie Studia uzupełniające magisterskie

 

Pedagogika

Pielęgniarstwo

 

 

Pielęgniarstwo

Pedagogika

 

Studia jednolite magisterskie
Pedagogika