Książkowe choinki – kreatywne warsztaty dla bibliotekarzy

16 grudnia w Bibliotece WSBiP odbyły się warsztaty dla bibliotekarzy pn. Świąteczny nadchodzi czas, książkową choinkę stwórzmy wraz. Nadawaliśmy drugie życie zniszczonym książkom, tworząc pod fachowym okiem Pań z Sekcji Rękodzieła UTW choinki i świece wigilijne. A to wszystko przy świątecznej muzyce, dobrej rozmowie… oczywiście o książkach.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa świątecznych ozdób wykonanych przez Sekcję Rękodzieła UTW.

Piszemy listy – zmieniamy życie

Maraton Pisania Listów to międzynarodowe wydarzenie, do którego Biblioteka WSBiP przyłącza się już po raz 4. W dniach 29 listopada  – 15 grudnia pisaliśmy listy w obronie osób, których prawa są łamane. Bohaterowie tegorocznego maratonu pisania listów pochodzą z 10. krajów świata: Chin, Filipin, Meksyku, Egiptu, Białorusi, Kanady, Sudanu Południowego, Grecji, Nigerii, Iranu. Ich historie, niekiedy wstrząsające, poruszyły serca i wrażliwość studentów i pracowników WSBiP, słuchaczy UTW, słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz młodzieży z I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Św., bowiem Ci przyłączyli się do akcji.
Napisaliśmy łącznie 262 listy, najwięcej w obronie José Adriána z Meksyku (62) i Nasu Abdulaziza z Nigerii.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którym leżą na sercu prawa człowieka i nie zgadzają się na ich łamanie.

Otwarte spotkania Gustawem Herlingiem-Grudzińskim –podsumowanie projektu

10 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie wieńczące wspólny projekt trzech instytucji: Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Św. i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt dotyczył Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a jego działania były rozłożone na cały 2019 rok.
Mottem projektu było słowa pisarza: „Trzeba uważnie przechodzić przez życie, bijąc się codziennie o zachowanie swojej linii. Nie ma końca tej walki”.
Cele projektu to: przybliżenie sylwetki oraz twórczości autora „Innego świata”; popularyzowanie języka polskiego i umiejętności przekazywania uczuć za pomocą słowa; propagowanie czytelnictwa; inicjowanie przedsięwzięć mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej; dyskusja na temat postaw ludzkich i życiowych wyborów.
Działania skierowane były do wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób starszych. Podczas spotkań czytano, dyskutowano, oglądano dokumenty, przybliżając w ten sposób sylwetkę i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Na grudniowe spotkaniu wieńczącym projekt  zaproszono p. Edytę Krężołek, głównego specjalistę z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, która wygłosiła prelekcję „Gustaw Herling-Grudziński w świetle materiałów IPN”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z kółka historycznego w PSP nr 14 w Ostrowcu Św. wraz z nauczycielem, którzy z zainteresowaniem słuchali nieznanych faktów z życia pisarza, zadając pytania i żywo reagując na przekazywane treści.
Dyrektor Biblioteki WSBiP, Barbara Bakalarz-Kowalska w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim za uczestnictwo w działaniach projektowych wpisujących się w popularyzację i upowszechnianie najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego.