Lecznicza moc słowa - biblioterapia

11 maja 2018 r. na zaproszenie kierownictwa Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie, Barbara Bakalarz-Kowalska, dyrektor biblioteki uczelnianej spotkała się z bibliotekarzami z powiatu opatowskiego. Tematem przewodnim spotkania była literatura jako narzędzie edukacyjne i terapeutyczne. Prowadząca spotkanie zaprezentowała książki pomocne do przygotowania  zajęć z elementami biblioterapii, książki tematyczne o  problemach wieku dorastania, o emocjach, tematach trudnych (adopcja, śmierć, odchodzenie, choroba). Podkreślała znaczenie czytania w rozwoju dziecka i dorosłego (stymulacja półkul mózgowych). Dużo uwagi poświęciła metaforze literackiej, która tworzy płaszczyzny indywidualnego odczytania tekstu literackiego i odczytywania w nim ukrytych znaczeń.