Biblioteka poleca

Polona.pl – Nowa Cyfrowa Biblioteka Narodowa; to nowoczesny portal, który daje dostęp do skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej, a w przyszłości także innych instytucji kultury. Do cyfrowego repozytorium Polony wpływa codziennie ponad 70 000 skanów obejmujących nawet do 2 000 obiektów. Swoje drugie życie w cyfrowej postaci otrzymują książki, czasopisma i jednodniówki, pocztówki, fotografie, grafiki, mapy, nuty i rękopisy.

polona baner 05

http://www.polona.pl/


E-wydawnictwo jest portalem publikacji naukowych wzorowanym na najlepszych globalnych portalach akademickich, na których spotykają się naukowcy, studenci, właściciele praw autorskich do książek, a także osoby chcące poznać opinie na temat prowadzonych przez siebie badań.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zakresie bezpłatnych usług oraz opłatach za korzystanie ze wszystkich funkcjonalności. 

ewyd

http://www.e-wydawnictwo.eu

openaccessround


GEODEZJA I KARTOGRAFIA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
EKONOMIA
PEDAGOGIKA

PIELĘGNIARSTWO, ZDROWIE PUBLICZNE
POLITYKA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
SPORT, KULTURA FIZYCZNA