Prenumerata biblioteczna

WYKAZ CZASOPISM W BIBLIOTECE WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW. W 2018 R.

 1. Administracja Publiczna (WSAP)
 2. Alkoholizm i Narkomania
 3. Bank i Kredyt
 4. Bezpieczeństwo: Teoria i praktyka 
 5. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 6. Bezpieczeństwo Narodowe
 7. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i praktyka 
 8. Biuletyn Migracyjny 
 9. Biuletyn Prawny KGP 
 10. Biuletyn Sądu Najwyższego 
 11. Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarki i Położnej
 12. Broń i Amunicja. Komandosi 
 13. Cenne, Bezcenne, Utracone 
 14. Charaktery 
 15. Czasopismo Prawa  Karnego i Nauk Penalnych 
 16. Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka 
 17. e-terroryzm. Czasopismo o bezpieczeństwie i terroryzmie 
 18. Edukacja
 19. Ekonomista
 20. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 21. Finanse Publiczne 
 22. Forum Oświatowe
 23. Fundusze Europejskie 
 24. Gazeta Pielęgniarki i Położnej
 25. Geodeta
 26. Gospodarka Narodowa
 27. Journal of Criminalistics and Law 
 28. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka – Refleksje 
 29. Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT 
 30. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
 31. Niebieska Linia 
 32. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 
 33. Nowa Technika Wojskowa 
 34. Ochrona Mienia i Informacji 
 35. Pedagogika społeczna
 36. Pielęgniarka i Położna (archiwum)
 37. Pielęgniarstwo 2000 (archiwum)
 38. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 
 39. Pielęgniarstwo XXI wieku 
 40. Pielęgniarstwo Polskie (wersja elektroniczna)
 41. Polityka Społeczna
 42. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 43. Praca Socjalna
 44. Probacja 
 45. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
 46. Problemy Pielęgniarstwa (wersja elektroniczna)
 47. Problemy Wczesnej Edukacji 
 48. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 
 49. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 50. Przegląd Geodezyjny 
 51. Przegląd Historyczno-Wojskowy 
 52. Przegląd Obrony Cywilnej 
 53. Przegląd Organizacji
 54. Przegląd Sejmowy 
 55. Przegląd Strategiczny 
 56. Psychoonkologia
 57. Rocznik Andragogiczny
 58. Securitologia 
 59. Safety and Security 
 60. Samorząd Terytorialny
 61. Sprawy Nauki 
 62. Studia Bezpieczeństwa Narodowego 
 63. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 
 64. The Polish Science Voice 
 65. Wychowanie w Przedszkolu
 66. Zabezpieczenia 
 67. Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa 
 68. Zdrowie Publiczne
 69. Życie Szkoły